Tag Archives: vạch kẻ đường

Ý nghĩa từng loại vạch kẻ đường mới nhất 2021

vạch kẻ đường

Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe, người tham gia giao thông cần chấp hành vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc có thể kết hợp với các loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn […]

Gọi điện
Gọi điện

Messenger
Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo